GKRPA    Rewitalizacja    ESP    Z życia gminy    Oświata    Miasto i Gmina    Kultura    Instytucje    Sport i Rekreacja    Gospodarka    Turystyka  
Z życia gminy
AKTUALNOŚCI
2014-08-28 08:06
Stypendium szkolne na rok 2014/2015
2014-08-28 08:05
Rekrutacja do projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” PRZEDŁUŻONA
2014-08-28 08:05
DZIEŃ DAWCY SZPIKU
2014-08-26 09:25
Konferencja inaugurująca projekt: „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”
2014-08-20 15:26
„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” - konkurs
2014-08-19 12:05
POLECAMYStarostwo Powiatowe
w Żurominie


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

---
Gimnazjum w Bieżuniu
---
Szkoła Podstawowa w Bieżuniu
---
Liceum Ogólnokształące w Bieżuniu
---
Hala Sportowa w Bieżuniu
---
Miasto i Gmina Bieżuń
 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

---

---

www.zlobki.mpips.gov.plAktualności

2014-08-28 08:06
 
2014-08-28 08:05
 
2014-08-28 08:05

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu

„Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

PRZEDŁUŻONA

WÓJT GMINY LUBOWIDZ

Lider projektu oraz partnerzy tj. Gminy: Bieżuń, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lutocin,

Kuczbork Osada, Strzegowo, Radzanów i Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie

Informują, że nabór uczestników/uczestniczek do projektu został przedłużony do dnia 30.09.2014 r

Grupy docelowe:

na stałe zameldowani mieszkańcy Gmin: Lubowidz, Bieżuń, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lutocin, Kuczbork-Osada, Radzanów lub Strzegowo nie posiadający komputera i dostępu do Internetu spełniający kryteria dochodowe.

Formy wsparcia:
  • SRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

· DOSTĘP DO SIECI INTERNETOWEJ, SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERÓW

I INTERNETU

Szczegółowe kryteria dostępu do projektu określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie DOSTĘPNY NA STRONACH INTERNETOWYCH GMIN i SSS – LGD

Nie przegap szansy !!!

Dokumenty:
- Formularz rekrutacyjny
- Formularz rekrutacyjny (czarno - biały)
- Oświadczenie o dochodach
- Regulamin

 
2014-08-26 09:25
 
2014-08-20 15:26

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion


 
WÓJT GMINY LUBOWIDZ

Lider projektu oraz partnerzy tj. Gminy: Bieżuń, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lutocin,

Kuczbork Osada, Strzegowo, Radzanów  i Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie

 
 

Zapraszają na konferencję inaugurującą projekt:

 
 

„Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2014r. od godz. 9:30

na placu przy scenie letniej w Lubowidzu.

 

Podczas konferencji można będzie uzyskać szczegółowe informacje na temat uczestnictwa i przewidzianych w projekcie form wsparcia

 
2014-08-19 12:05

Dokumenty:
- Regulamin konkursu
- Formularz zgłoszeniowy
 
2014-08-04 13:24

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”


WÓJT GMINY LUBOWIDZ

Lider projektu oraz partnerzy tj. Gminy: Bieżuń, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lutocin,

Kuczbork Osada, Strzegowo, Radzanów i Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie

prowadzą nabór uczestników/uczestniczek do projektu:

„Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JEŻELI:

- posiadasz miejsce stałego zameldowania na terenie Gmin: Lubowidz, Bieżuń, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lutocin, Kuczbork-Osada, Radzanów lub Strzegowo

- nie posiadasz komputera i dostępu do Internetu.

UCZESTNIKOM PROJEKTU GWARANTUJEMY:

1. SPRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

2. DOSTĘP DO SIECI INTERNETOWEJ

3. SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERÓW I INTERNETU


Szczegółowe kryteria dostępu do projektu określa Regulamin Rekrutacji I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ www.biezun.pl

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w okresie

od 04.08.2014r. do 29.08.2014r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Bieżuń pokój nr 3

Informacje i formularz rekrutacyjny można uzyskać również w Urzędzie Miasta Gminy w Bieżuniu pok. 3

telefon kontaktowy pod numerem 23 657 80 56 wew. 15
Dokumenty:
- Formularz rekrutacyjny
- Formularz rekrutacyjny (czarno - biały)
- Oświadczenie o dochodach
- Regulamin
 
2014-07-07 14:12
WIĘCEJ
 
2014-06-26 12:00


6:00 – ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA (ŁOWISKO BOREK)
12:00 – I TURNIEJ PIŁKARSKI IM. MARKA KUBIŃSKIEGO (BOISKO SZKOLNE PRZY ZPO)
12:00 – ZAWODY W WYCISKANIU CIĘŻARÓW NA ŁAWECZCE (PRZY HALI SPORTOWEJ)


PARK MIEJSKI – 14:00 – 2:00

W PROGRAMIE:

14:15- KONCERT ORKIESTRY OSP W BIEŻUNIU
15:00 -WYSTĘP DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZPO W BIEŻUNIU
16:10 – PREZENTACJE DZIECI I MŁODZIEŻY Z KÓŁ ZAINTERESOWAŃ M-GOK W BIEŻUNIU
17:10- PROGRAM ARTYSTYCZNY DLA DZIECI
18:00- WYSTĘP MŁODZIEŻY Z LO W BIEŻUNIU
18:40- WYSTĘP ZESPOŁU EMERYTÓW I RENCISTÓW „NAD WKRĄ” W BIEŻUNIU
19:20- PROGRAM ARTYSTYCZNY
19:50- KONCERT ZESPOŁU „CO JEST GRANE”
21:00- KONCERT ZESPOŁU „TRIPULACION CUBANA’’
22:00- KONCERT ZESPOŁU „SKALAR’S”
23:00- ZABAWA TANECZNA –ZESPÓŁ „CONVERS”


 
2014-06-13 09:58
Najlepsze samorządy uhonorowane prestiżowym tytułem:
„Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się Uczniów".

W dniu 6 czerwca 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, w przepięknej Sali Balowej, odbyła się uroczystość wręczenia tytułu - „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się Uczniów". Tytuł został nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności program Szkoła Ucząca Się. Wśród nagrodzonych był nasz Samorząd Miasta i Gminy Bieżunia.

Tytuł w imieniu Samorządu odebrał Andrzej Szymański - Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń.


Program Szkoła Ucząca Się, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności niezwykle doceniają samorządy, które wspierają szkoły w ich trudnej pracy i które rozumieją, że to uczenie się uczniów jest najważniejszym celem szkoły.

 
2014-06-13 08:31
 
2014-05-14 23:00
 
2014-04-24 13:48

RODZINNE KONKURSY I ZABAWY, KIERMASZE I POKAZY DAWNYCH PRAC

CZYLI
MAJÓWKA W SKANSENIE
 

Beztroski wypoczynek na świeżym powietrzu, dawne rękodzieło i rzemiosło, kiermasz regionalnych przysmaków, konkursy, zabawy oraz moc innych atrakcji - a to wszystko w niepowtarzalnej scenerii parku etnograficznego.

WIĘCEJ
 
ARCHIWUM AKTUALNOSCI
 
Copyright © 2007-2008 by HostNet Waldemar Grabowski admin