GKRPA    Rewitalizacja    ESP    Z życia gminy    Oświata    Miasto i Gmina    Kultura    Instytucje    Sport i Rekreacja    Gospodarka    Turystyka  
Z życia gminy
AKTUALNOŚCI
2014-09-10 15:20
Uroczystości związane z upamiętnieniem Bohaterów Powstania Styczniowego
2014-09-10 15:19
XIX Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego
2014-09-09 15:03
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych
2014-09-03 09:21
Konferencja inaugurująca projekt: „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”
2014-09-03 09:20
Stypendium szkolne na rok 2014/2015
2014-08-28 08:05
POLECAMYStarostwo Powiatowe
w Żurominie


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

---
Gimnazjum w Bieżuniu
---
Szkoła Podstawowa w Bieżuniu
---
Liceum Ogólnokształące w Bieżuniu
---
Hala Sportowa w Bieżuniu
---
Miasto i Gmina Bieżuń
 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

---

---

www.zlobki.mpips.gov.plAktualności

2014-09-10 15:20
 
2014-09-10 15:19
Uroczystości związane z upamiętnieniem Bohaterów Powstania Styczniowego 4 września 2014 roku zjednoczone, wielomiesięczne przygotowania członków Żuromińskiej Grupy Historycznej oraz pracowników Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, zostały ukoronowane obchodami upamiętniającymi Bohaterów Powstania Styczniowego na Północnym Mazowszu. Uroczystości rozpoczęły się w Jakubowie pod Chromakowem, w miejscu największej bitwy partyzanckiej Północnego Mazowsza oraz miejscu kaźni 120 osób spalonych żywcem w budynku dworskiej owczarni,....
WIĘCEJ
 
2014-09-09 15:03
Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego organizowany jest już po raz dziewiętnasty. Za rok odbędzie się dwudziesta jubileuszowa edycja. Jego celem jest ukazanie unikalnych wartości twórczości Stefana Gołębiowskiego, promocja amatorskiej ekspresji artystycznej dzieci i młodzieży oraz krzewienie idei patriotyzmu lokalnego.

Konkurs poezji jest swoistą formą oddania czci jednej z najbardziej zasłużonych osób dla Bieżunia. Mowa o Stefanie Gołębiowskim (ps. artystyczny „Jan Smutek”) – pecie, tłumaczu Dzieł Wszystkich Horacego, społeczniku, pośle na sejm oraz założycielu, wieloletnim dyrektorze i nauczycielu gimnazjum, a następnie liceum w Bieżuniu.

Muzeum w Bieżuniu chcąc podnieść rangę organizowanemu przedsięwzięciu, od kilku lat, występuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie o objęcie Konkursu Honorowym Patronatem. W roku bieżącym został on zarejestrowany pod numerem: 131/14/P.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej: http://mwmskansen.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIX Wojewódzkim Konkursie Poezji im. Stefana Gołębiowskiego pod Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty organizowanym przez naszą instytucję.

Dokumenty:

- REGULAMIN


 
2014-09-03 09:21
 
2014-09-03 09:20

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

W dniu 31.08.2014 roku w Urzędzie Gminy w Lubowidzu odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik, Kierownik Zespołu w Filii WUP w Ciechanowie Andrzej Długołęcki oraz wójtowie i przedstawiciele gmin współrealizujących projekt. Wójt Gminy Lubowidz Pan Krzysztof Ziółkowski przywitał zaproszonych gości i przedstawił program konferencji. Pan Piotr Węgrzyn ze Starostwa Powiatowego w Żurominie przedstawił zebranym informacje dotyczące skuteczności narzędzia jakim jest Internet i możliwości jego wykorzystania w życiu codziennym, zawodowym i społecznym. Dzięki prezentacji Pana Andrzeja Długołęckiego uczestnicy konferencji uzyskali informacje na temat założeń projektu oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na obszarze LGD. Zostały też przedstawione dane dotyczące przedmiotowego i podmiotowego zakresu projektu, kryteriów dostępu oraz form wsparcia. Po przerwie kawowej i poczęstunku zakończono część merytoryczną i rozpoczęto działania promocyjne na placu przy scenie letniej. Uczestnicy konferencji oraz kandydaci do udziału w projekcie otrzymali ulotki a na stanowisku wystawienniczym SSS - LGD udzielano zainteresowanym indywidualnych porad i informacji o projekcie.


 
2014-08-28 08:05
 
2014-08-28 08:05

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu

„Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

PRZEDŁUŻONA

WÓJT GMINY LUBOWIDZ

Lider projektu oraz partnerzy tj. Gminy: Bieżuń, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lutocin,

Kuczbork Osada, Strzegowo, Radzanów i Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie

Informują, że nabór uczestników/uczestniczek do projektu został przedłużony do dnia 30.09.2014 r

Grupy docelowe:

na stałe zameldowani mieszkańcy Gmin: Lubowidz, Bieżuń, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lutocin, Kuczbork-Osada, Radzanów lub Strzegowo nie posiadający komputera i dostępu do Internetu spełniający kryteria dochodowe.

Formy wsparcia:
  • SRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

· DOSTĘP DO SIECI INTERNETOWEJ, SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERÓW

I INTERNETU

Szczegółowe kryteria dostępu do projektu określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie DOSTĘPNY NA STRONACH INTERNETOWYCH GMIN i SSS – LGD

Nie przegap szansy !!!

Dokumenty:
- Formularz rekrutacyjny
- Formularz rekrutacyjny (czarno - biały)
- Oświadczenie o dochodach
- Regulamin

 
2014-08-26 09:25
 
2014-08-20 15:26

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion


 
WÓJT GMINY LUBOWIDZ

Lider projektu oraz partnerzy tj. Gminy: Bieżuń, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lutocin,

Kuczbork Osada, Strzegowo, Radzanów  i Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie

 
 

Zapraszają na konferencję inaugurującą projekt:

 
 

„Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2014r. od godz. 9:30

na placu przy scenie letniej w Lubowidzu.

 

Podczas konferencji można będzie uzyskać szczegółowe informacje na temat uczestnictwa i przewidzianych w projekcie form wsparcia

 
2014-08-19 12:05

Dokumenty:
- Regulamin konkursu
- Formularz zgłoszeniowy
 
2014-08-04 13:24

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”


WÓJT GMINY LUBOWIDZ

Lider projektu oraz partnerzy tj. Gminy: Bieżuń, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lutocin,

Kuczbork Osada, Strzegowo, Radzanów i Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie

prowadzą nabór uczestników/uczestniczek do projektu:

„Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JEŻELI:

- posiadasz miejsce stałego zameldowania na terenie Gmin: Lubowidz, Bieżuń, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lutocin, Kuczbork-Osada, Radzanów lub Strzegowo

- nie posiadasz komputera i dostępu do Internetu.

UCZESTNIKOM PROJEKTU GWARANTUJEMY:

1. SPRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

2. DOSTĘP DO SIECI INTERNETOWEJ

3. SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERÓW I INTERNETU


Szczegółowe kryteria dostępu do projektu określa Regulamin Rekrutacji I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ www.biezun.pl

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w okresie

od 04.08.2014r. do 29.08.2014r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Bieżuń pokój nr 3

Informacje i formularz rekrutacyjny można uzyskać również w Urzędzie Miasta Gminy w Bieżuniu pok. 3

telefon kontaktowy pod numerem 23 657 80 56 wew. 15
Dokumenty:
- Formularz rekrutacyjny
- Formularz rekrutacyjny (czarno - biały)
- Oświadczenie o dochodach
- Regulamin
 
2014-07-07 14:12
WIĘCEJ
 
2014-06-26 12:00


6:00 – ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA (ŁOWISKO BOREK)
12:00 – I TURNIEJ PIŁKARSKI IM. MARKA KUBIŃSKIEGO (BOISKO SZKOLNE PRZY ZPO)
12:00 – ZAWODY W WYCISKANIU CIĘŻARÓW NA ŁAWECZCE (PRZY HALI SPORTOWEJ)


PARK MIEJSKI – 14:00 – 2:00

W PROGRAMIE:

14:15- KONCERT ORKIESTRY OSP W BIEŻUNIU
15:00 -WYSTĘP DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZPO W BIEŻUNIU
16:10 – PREZENTACJE DZIECI I MŁODZIEŻY Z KÓŁ ZAINTERESOWAŃ M-GOK W BIEŻUNIU
17:10- PROGRAM ARTYSTYCZNY DLA DZIECI
18:00- WYSTĘP MŁODZIEŻY Z LO W BIEŻUNIU
18:40- WYSTĘP ZESPOŁU EMERYTÓW I RENCISTÓW „NAD WKRĄ” W BIEŻUNIU
19:20- PROGRAM ARTYSTYCZNY
19:50- KONCERT ZESPOŁU „CO JEST GRANE”
21:00- KONCERT ZESPOŁU „TRIPULACION CUBANA’’
22:00- KONCERT ZESPOŁU „SKALAR’S”
23:00- ZABAWA TANECZNA –ZESPÓŁ „CONVERS”


 
ARCHIWUM AKTUALNOSCI
 
Copyright © 2007-2008 by HostNet Waldemar Grabowski admin